FAQ

Kā tas strādā?

Omniva

Omniva

Maksas pakalpojumi

Maksas pakalpojumi

Veikaliem

Veikaliem

AtverSkapi.lv lietošanas noteikumi

 

Vispārīgie

 

1. Interneta portāla atverskapi.delfi.lv, turpmāk tekstā -  vietne, īpašnieks, pārvaldnieks un portāla datu apstrādātājs ir uzņēmums AS Delfi, reģ.nr.: LV40003504352, adrese: Dēļu ielā 4C, Rīga, e - pasts: pasts@atverskapi.lv, turpmāk tekstā – Atverskapi.lv.

2. Atverskapi.lv lietotājs - fiziska vai juridiska persona, kas apmeklē vai reģistrējas atverskapi.delfi.lv

3. Reģistrējoties, Atverskapi.lv lietotājs:

  3.1. Apliecina, ka viņa sniegtā kontaktinformācija ir patiesa;

  3.2. Apzinās un piekrīt, ka viņa profilā uzrādītā informācija ir publiski pieejama jebkuram AtverSkapi.lv lietotājam;

  3.3. Apņemas ievērot, ka segvārds nedrīkst būt rupjš, aizvainojošs, izsmejošs, saturēt citu fizisko personu datus vai nesaskaņotu reklāmu;

  3.4. Apņemas ievērot, ka profila bilde nedrīkst būt pornogrāfiska, provokatīva vai aizvainojoša satura;

  3.5. Apzinās un piekrīt, šiem vietnes lietošanas noteikumiem;

4. Vietnē aizliegts izvietot, publicēt vai nosūtīt lietotājiem jebkādu nesaskaņotu reklāmu vai aicinājumus un uzsaukumus, kas aizskar personas godu vai cieņu, aicina uz vardarbību, rasu naidu vai jebkādu prettiesisku darbību veikšanu.

5. Vietni aizliegts izmantot krāpniecisku darbību veikšanai.

6. Atverskapi.lv nenes atbildību par lietotāju izvietoto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas rezultātā.

7. Atverskapi.lv lietotājiem var tikt demonstrētas reklāmas un ne biežāk kā reizi mēnesī, nosūtīti reklāmas paziņojumi uz e-pasta vēstulēm.

8. Atverskapi.lv var veikt izmaiņas un papildinājumus šiem lietošanas Noteikumiem, neinformējot Atverskapi.lv lietotājus.

9. Atverskapi.lv un Atverskapi.lv  lietotājs radušās nesaskaņas risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta šādā veidā, puses var griezties tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

10. Noteikumu pārkāpšanas gadījumā, Atverskapi.lv ir tiesības, tai skaitā bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot vai anulēt Atverskapi.lv lietotāja piekļuvi vietnei, mainīt vai dzēst Atverskapi.lv lietotāja publicēto informāciju, slēgt Atverskapi.lv lietotāja kontu un liegt reģistrēties no jauna.

11. Vietnes noteikumi ir saistoši kā Atverskapi.lv, tā arī visiem vietnes lietotājiem. Tie stājas spēkā ar publicēšanas brīdi vietnē.

 

Sludinājumu ievietošana

 

1. Sludinājumu izvietošana bez maksas ir atļauta privātpersonām, ar nosacījumu, ka sludinājumi nav saistīti ar komercdarbību (starpniecību, preču izplatīšanu, mājražošanu, un tamlīdzīgu saimniecisku darbību).

2. Par komercdarbību tiek uzskatīta:

  2.1. Sistemātiska tirgošanās ar jaunām precēm;

  2.2. Ja izvietotā prece ir pieejama uz pasūtījumu, vairākos izmēros, krāsās, eksemplāros un variantos;

  2.3. Ja preces vienīgais attēls ir no interneta resursiem;

3. Sludinājumus, kas saistīti ar komercdarbību, ir atļauts izvietot tikai par maksu. Vairāk informācijas rakstot uz pasts@atverskapi.lv.

4. Reģistrējoties, Atverskapi.lv lietotājs uzņemas atbildību par iesniegtā sludinājuma satura patiesumu un atbilstību, kā arī par savos sludinājumos pievienoto attēlu autortiesību, intelektuālā īpašuma vai preču zīmju tiesību pārkāpumiem.

5. Aizliegts iesniegt sludinājumus, kas ir pretrunā LR likumdošanai, aizskar personas vai personu grupas godu un cieņu.

6. Atverskapi.lv ir tiesības, bez iepriekšēja brīdinājuma, dzēst sludinājumu, ja:

  6.1. Sludinājums ievietots neatbilstošā kategorijā;

  6.2. Sludinājums dublēts vienu vai vairākas reizes;

  6.3. Sludinājums vienlaikus izvietots vairākās kategorijās;

  6.4. Sludinājums saistīts ar komercdarbību;

  6.5. Sludinājumā piedāvātā prece tiek izīrēta;

  6.6. Sludinājuma attēlā ir vairāki pārdošanas objekti (neattiecās uz tam paredzētām kategorijām - bērnu komplekti, apģērbu komplekti, rotaslietas);

  6.7. Sludinājuma attēli ir nekvalitatīvi;

  6.8. Sludinājumā piedāvātās preces ir saburzītas, novalkātas, netīras vai kā citādi vizuāli neestētiskas;

  6.9. Sludinājuma titulattēls (galvenais attēls) ir no interneta resursiem (interneta veikaliem, ebay.com u.c.) un lietotājs nevar pierādīt savas īpašumtiesības uz šo attēlu;

  6.10. Ja sludinājuma virsraksts ir izcelts ar vispārējiem saukļiem, kas neraksturo pārdošanas objektu, piem. "Akcija, Izpārdošana, Pērc 2 maksā par 1, Ieskaties!, utt." ;   

  6.11. Sludinājuma apraksts vai virsraksts satur daudz pareizrakstības kļūdas;

  6.12. Sludinājumā noklusēta svarīga informācija, piemēram, defekti, preces stāvoklis, cita krāsa utt.;

  6.13. Sludinājumā izvietots vairāk kā viens pārdodamais, dāvināmais vai iemaināmais objekts (neattiecās uz tam paredzētām kategorijām - bērnu komplekti, apģērbu komplekti, rotaslietas);

  6.14. Sludinājumi ar nepietiekošu vai nepilnīgu informāciju;

  6.15. Sludinājumā iekļauta nesaskaņota reklāma (saites, logotipi, aicinājumi)

  6.16. Komplektu sludinājumos katrs objekts nav izdalīts atsevišķi un/vai ir slikti redzams (neattiecās uz kategoriju - bērnu komplekti)

   6.17. Sludinājumā tiek piedāvāts iegādāties pakalpojumu;

  6.18. Sludinājums saistīts ar profesionālās un selektīvās kosmētikas pārdošanu. To atļauts pārdot tikai specializētās tirdzniecības vietās vai tirdzniecības vietu stendos, nodrošinot atbilstošu konsultāciju sniegšanu.

7. Vietni aizliegts izmantot medikamentu un/vai uztura bagātinātāju tirgošanai.

8. Atverskapi.lv neatgriež zaudējumus, kas radušies dzēšot sludinājumus, foruma ierakstus vai Atverskapi.lv lietotāja profilu šo noteikumu pārkāpšanas rezultātā.

9. Atverskapi.lv lietotājiem ir aizliegta citu Atverskapi.lv lietotāju profilu datu automatizēta apkopošana un apstrāde..

 

Lietotāju vērtēšanas un atsauksmes ievietošana

 

1. Atsauksmei jābūt rakstītai pēc notikuša reāla darījuma;

2. Negatīvai atsauksmei obligāti jāsatur paskaidrojums par konkrēto situāciju;

3. Atsauksmēs nav paredzēts rakstīt ziņas, atbildes, paskaidrojumus adresētus konkrētam cilvēkam un ko var uzrakstīt privātā vēstulē;

4. Negatīva atsauksme var tikt dzēsta, ja ir saņemts atsaukums no atsauksmes autora.

5. Tiek dzēstas atsauksmes, kas:

  5.1. izvietotas atsaucoties uz Atverskapi.lv lietotāja neatbildēšanu uz vēstulēm vai preces nepārdošanu. Atverskapi.lv lietotājiem nav pienākums atbildēt uz visām vēstulēm, kā arī nav pienākums preci obligāti pārdot jebkuram pircējam;

  5.2. satur lietotāja personas datus ar kuriem tas nav dalījies publiski un devis piekrišanu publicēšanai;

6. Vienai un tai pašai personai katrs lietotājs var izvietot atsauksmi reizi 2 nedēļās.

7. Pozitīvas atsauksmes netiek dzēstas, ja izvietotas ievērojot noteikumus.

 

Foruma lietošana

 

1. Atverskapi.lv forumā aizliegts:

  1.1. Ievietot jebkādu nesaskaņotu reklāmu;

  1.2. Ievietot aicinājumus un uzsaukumus, kas aizskar personas godu vai cieņu, aicina uz vardarbību, rasu naidu vai jebkādu prettiesisku darbību veikšanu;

  1.3. Dublēt vienu un tā paša satura tēmu;

  1.4. Ievietot jebkādu reklāmu (pašreklāmu, aicinājumus, u.c.) citu lietotāju Maksas tēmās;

  1.5. Pacelt savu foruma tēmu biežāk kā 3 reizes dienā, kā rezultātā citas tēmas tiek izbīdītas no sadaļas "Jaunākais forumā";

  1.6. Noniecināt vai apstrīdēt Atverskapi.lv moderatoru un administratoru darbību;

  1.7. Publiski pieprasīt dzēst lietotājus, sludinājumus, atsauksmes, diskusijas;

  1.8. Jautāt/atbildēt/ieteikt par iespējām veikt nelikumīgas darbības (piemēram, par nelikumīgu materiālu lejupielādēšanu, pavairošanu);

  1.9. Ievietot pašreklāmu tam neatbilstošās tēmās. Tam paredzētas maksas tēmas.

  1.10. Tēmu nosaukumos atsevišķus vārdus izcelt ar lielajiem burtiem (izņēmums - vispārpieņemti saīsinājumi un zīmolu nosaukumi, kurus pieņemts tā rakstīt)

  1.11. Izmantot vairāk par divām "izskaistinājuma" zīmēm nosaukumā (piemēram, %@#^&*!?);

2. Foruma sadaļa "Pērku" paredzēta tikai pirkšanas sludinājumiem, maiņas gadījumos, informācija par to jāizvieto maksas sadaļā "Pārdod".

3. Atverskapi.lv lietotājam ir tiesības dalīties viedokļiem forumā, ievērojot Atverskapi.lv noteikumus. Lietotāja viedoklis var atšķirties no administrācijas viedokļa.

4. Atverskapi.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savām darbībām informācijas izvietošanā forumā. Atverskapi.lv nenes atbildību par informāciju, kuru forumā publicē Atverksapi.lv lietotājs.

5. Atverskapi.lv lietotāja dzēšana no vietnes neietekmē publicētos paziņojumus forumā.

6. Atverskapi.lv ir tiesības dzēst vai cenzēt foruma diskusijas, tematus pēc saviem ieskatiem.

7. Foruma sadaļa "Pārdod" paredzēta tikai sludinājumiem, kas neatbilst vietnes sludinājumu kategorijām.

 

Personas datu apstrāde

 

1. Atverskapi.lv lietotājs piekrīt, ka viņa personas dati, ieskaitot reģistrēto e-pastu, tiek saglabāti Atverskapi.lv servera datu bāzē un tiek apstrādāti atbilstoši LR likumdošanai.

2. Atverskapi.lv nav pienākuma saglabāt savā datu bāzē personas datus.

3. Lietotājam ir tiesības mainīt vai koriģēt savu personisko informāciju.

 

 Publicēts: 09.06.2017