FAQ

Как это работает?

Omniva

Omniva

Платные услуги

Платные услуги

Для магазинов

Для магазинов

Безопасные покупки

Безопасные покупки

AtverSkapi.lv lietošanas noteikumi


Pamatnoteikumi


1. Interneta vietne atverskapi.delfi.lv, turpmāk tekstā – Atverskapi.lv vai vietne, vietnes datu īpašnieks, pārvaldnieks un apstrādātājs ir AS Delfi, reģ. nr.: LV40003504352, adrese: Dēļu ielā 4, Rīgā, e-pasts: pasts@atverskapi.lv.

2. Atverskapi.lv lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas apmeklē vietni vai reģistrējas tajā.

3. Reģistrējoties Atverskapi.lv lietotājs:

   3.1. apstiprina, ka viņa sniegtā kontaktinformācija ir pareiza;

   3.2. atzīst un piekrīt, ka viņa profilā sniegtā informācija ir publiski pieejama ikvienam AtverSkapi.lv lietotājam;

   3.3. apliecina, ka lietotājs rīkosies saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, tā lietotājvārds nedrīkst būt rupjš, aizskarošs, izsmejošs, tajā nedrīkst būt ietverti citas fiziskas personas dati vai nesaskaņota reklāma, savukārt profila attēls nedrīkst būt provokatīvs, aizskarošs, pornogrāfisko pazīmju/elementu saturošs;

   3.4. atzīst un piekrīt šiem vietnes lietošanas noteikumiem.

4. Vietnē ir trīs lietotāju statusi: Pārdevējs (fiziskā persona), Pircējs (fiziskā vai juridiskā persona), Veikals (juridiskā persona):

   4.1. Pircējs ir fiziskā vai juridiskā persona, kas izmanto vietni preču iegādei;

   4.2. Pārdevējs ir fiziskā persona, kas izmanto vietni, lai pārdotu preces, un kuram ir vismaz viens sludinājums;

   4.3. Veikals ir juridiskā persona, kas izmanto veikala profilu vietnē, lai pārdotu dažādu izmēru, krāsu preces dažādos eksemplāros un variantos, kā arī pēc pasūtījuma.

5. Vietnē aizliegts izvietot, publicēt vai sūtīt lietotājiem jebkādus nesaskaņotus paziņojumus, ielūgumus vai aicinājumus, kas aizskar kādas personas godu vai cieņu, mudina uz vardarbību, rasu naidu vai jebkādu pretlikumīgu darbību.

6. Vietnē ir aizliegts veikt krāpnieciskas darbības.

7. Atverskapi.lv neatbild par lietotāja ievietoto informāciju un tās sekām (ieskaitot tiesiskās), kas izriet no šīs informācijas izvietošanas.

8. AtverSkapi.lv lietotājiem var tikt rādītas vietnes AtverSkapi reklāmas, bet ne biežāk kā reizi mēnesī, nosūtot reklāmas paziņojumus uz e-pastu. AtverSkapi.lv lietotājiem var tikt parādīta reklāma, kas ir neatņemama vietnes sastāvdaļa. Tāpat lietotāji var redzēt reklāmu, kas tiek izveidota un rādīta, balstoties uz lietotāja uzkrātajām sīkdatnēm (cookies).

9. Atverskapi. var veikt izmaiņas un papildinājumus esošajos Lietošanas noteikumos, kas stājās spēkā to pieņemšanas dienā un ir pieejami lietotājiem Atverskapi.lv.

10. Atverskapi.lv un tā lietotājs nesaskaņas risina sarunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanās nav panākta, puses var vērsties tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

11. Noteikumu neievērošanas gadījumā Atverskapi.lv ir tiesības, arī bez iepriekšēja brīdinājuma, nesedzot nekāda veida zaudējumus, ierobežot vai atcelt Atverskapi.lv lietotāja piekļuvi vietnei, mainīt vai izdzēst Atverskapi.lv lietotāja publicēto informāciju, aizvērt Atverskapi.lv lietotāja kontu un atteikt jaunu reģistrāciju.

12. Vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši katram tās lietotājam neatkarīgi no tā, vai viņš ir izveidojis savu kontu Atverskapi.lv.


Sludinājumu izvietošana


1. Privātpersonu sludinājumu izvietošana fiziskām personām ir maksas pakalpojums. Minētais lietotājs ir tiesīgs iegādāties sludinājumu izvietošanas abonementu, turpmāk tekstā – Abonements I, par EUR 1.00 (viens euro 0 centi), ieskaitot PVN mēnesī, bet ar nosacījumu, ka sludinājumi nekādā veidā nav saistīti ar komercdarbību (starpniecība, preču izplatīšana utml.).

2. Nopērkot Abonementu I, lietotājs saņem:

   2.1. statistiku;

   2.2. verificētu profilu, kas apliecina, ka viņš ir godīgs pārdevējs;

   2.3. NEIEROBEŽOTU sludinājumu skaitu.;

3. Par komercdarbību šīs vietnes ietvaros tiek uzskatīta:

   3.1. sistemātiska jaunu preču tirdzniecība;

   3.2. ievietotā produkta pieejamība pēc pieprasījuma, vairākos izmēros, krāsās, eksemplāros un variantos;

   3.3. produktu attēli no tiešsaistes resursiem;

   3.4. sludinājumā ievietotais produkts tiek pārdots vairākiem pircējiem utml.

4. Lietotājs ir tiesīgs iegādāties ar komerciālu darbību saistītu sludinājumu izvietošanas abonementu, turpmāk tekstā – Abonements II, par EUR 10.00 (desmit euro 0 centi), ieskaitot PVN mēnesī. Papildu informāciju var atrast šeit: https://atverskapi.delfi.lv/lv/par-veikaliem.

5. Nopērkot Abonementu II, lietotājs saņem:

   5.1. verificētu profilu, kas apliecina, ka viņš ir godīgs pārdevējs;

   5.1. statistiku;

   5.1. NEIEROBEŽOTU sludinājumu skaitu;

   5.1. iespēju ievietot attēlus no tiešsaistes resursiem;

   5.1. iespēju izplatīt pēc pasūtījuma vairāku izmēru, krāsu, un variantu preces vairākos eksemplāros.

6. Reģistrējoties AtverSkapi.lv, lietotājs uzņemas atbildību par iesniegtā sludinājuma satura patiesumu un atbilstību, kā arī par iesūtītā fotoattēla autortiesībām, intelektuālo īpašumu vai par patentu tiesību pārkāpumiem.

7. AtverSkapi.lv lietotājam ir tiesības ievietot sludinājumus, kas atbilst vietnes kategorijām, apakškategorijām un lietotāja statusam.

8. Sludinājumus, kas neatbilst vietnes kategorijām un apakškategorijām, var ievietot foruma sadaļā „Pārdodu”. Atverskapi.lv ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma noņemt sludinājumus, kas neatbilst nevienai vietnes kategorijai, apakškategorijai un/vai šiem noteikumiem.

9. Aizliegts izvietot sludinājumus, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, konkurē ar vietni un/vai tās produktiem.

10. Izvietotie sludinājumi vietnē ir pieejami, kamēr ir aktīvs abonents. Sludinājumi var tikt paslēpti vai izdzēsti, ja to saturs pārkāpj vietnes lietošanas noteikumus. Ja lietotājs neatjaunina sludinājumus, tie automātiski tiek izdzēstas bez atjaunošanas iespējas. Lietotājs saņem paziņojumus par nepieciešamību atjaunināt ievietotuss sludinājumus vismaz 30 dienas pirms noteiktā termiņa.

11. Sludinājums ir aktīvs, kamēr ir aktīvs abonents. Pēc tam, viena gada laikā, to ir iespējams atjaunot sadaļā “Mans skapis”

12. Ja lietotājs neatjaunina sludinājumus, tie automātiski tiek izdzēsti bez atjaunošanas iespējas. Lietotājs saņem paziņojumus par nepieciešamību atjaunināt ievietotus sludinājumus vismaz 30 dienas pirms noteiktā termiņa.


Automātiskā abonēšanas maksa


1. Abonementu I vai Abonementu II lietotājs var iegādāties, izmantojot norēķinu karti. Automātiska mēneša maksa ir ikmēneša maksājums, kas tiks noņemts no lietotāja bankas kartes katru mēnesi pēc termiņa beigām. (Delfi +, Spotify, Netflix u. tml. darbības princips).

   1.1. Abonēšanas maksa tiek iekasēta automātiski pēc katra perioda līdz brīdim, kad lietotājs pārtrauc Abonementu.

   1.2. Visiem lietotājiem ar statusu „Pārdevējs” ir nepieciešams iegādāties Abonementu. Lietotāja profilā tiek izveidots “Mans maciņš” princips, kurā esošos līdzekļus nevar izmantot Abonementa apmaksai.

   1.3. Ja abonēšanas termiņa beigās lietotāja bankas kartē nebūs naudas līdzekļu, sistēma viņam automātiski nosūtīs paziņojumu.

   1.4. Lietotājs automātisko abonenta maksu var atcelt profila iestatījumos.

   1.5. Parakstoties uz automātisko abonēšanas maksu, lietotājs piekrīt un sniedz savus bankas un identifikācijas datus trešajai personai Paysera (uzņēmumam, kas sniedz elektronisko norēķinu pakalpojumus).

   1.6. Profilam varēs piesaistīt tikai VIENU kredītiestādes karti.

   1.7. Tiklīdz karte būs piesaistīta personas profilam, to varēs izmantot atkārtoti, tikai reģistrējoties ar pretējo abonēšanas veidu.

   1.8.Mēģinot piesaistīt jau izmantotu bankas karti ar jaunu profilu, naudas līdzekļi € 1.00 (fiziskā persona) vai €10.00 (juridiskā persona) apmērā tiks pārskaitīti uz "Mans maciņš" profilā, kurā bankas karte iepriekš bija piesaistīta.

   1.9. Atverskapi.lv neatlīdzina zaudējumus, kas radušies, ja lietotājs ir mēģinājis izveidot vēl vienu profilu ar jau izmantotu kartiņu.

   1.10. ja nenostrādāja automātiskais maksājums abonēšanu var pagarināt izmantojot SN (Skapja naudiņu). Skapja naudiņu, kā apmaksas veidu abonenta iegādei var veikt TIKAI tie lietotāji, kuriem ir ieslēgta automātiskā abonēšanas maksas atjaunošana. Lai pagarināt abonēšanu ar SN pārliecinies, ka profilā iestatījumos ir ieslēgtas divas funkcijas : Automātiskā abonēšanas maksa un Izmantot SN abonenta apmaksai, neveiksmīga bankas kartes maksājuma gadījumā.

2. Ja lietotājs vietni izmanto kā pircējs:

   2.1. lietotājs, kurš reģistrēts vietnē kā pircējs, izmanto to bez maksas;

   2.2. Ja lietotājs vēlās parādīt citiem lietotājiem, ka ir godīgs pircējs, viņš varat verificēt savu profilu par 0,01 EUR. Profila verificēšana ir pieejama sadaļā „Profila iestatījumi”.


Skapja naudiņas (SN) izmantošana


1. Skapja naudiņa - ir AtverSkapi iekšējā, virtuālā valūta, kuru lietotājs var izmantot portāla maksas pakalpojumu iegādei.

2. Lietotājs var iegādāties SN, izmantojot kredītkarti vai internetbanku sadaļā “Mans maciņš”.

3. “Skapja naudiņu” var izmanot lai :

   3.1. Paceltu sludinājumu;

   3.2. Pievienotu tēmu forumā;

   3.3. Pievienotu sludinājumu kolekcijai.

4. SN nevar izmanot portāla abonēšanas iegādei. Izņemot gadījumu, kad automātiskais maksājums nenostrādāja, lietotājs var pagarināt abonēšanu izmantojot SN naudu no “Mans maciņš“. Aktivizēt vai deaktivizēt abonēšanas atjaunošanu ar SN var profila iestatījumos.

5. Atverskapi.lv neatlīdzina zaudējumus, kas radušies, ja lietotājs ir mēģinājis iegādāties abonentu ar SN valūtu. Kā arī neatgriež iegādāto SN valūtu uz lietotāja bankas kontu, ja lietotājs neizmanto SN, tam paredzētajiem mērķiem.

6. Skapja naudiņu, kā apmaksas veidu abonenta iegādei var izmantot tikai tad, ja nenostrādāja automātiskais maksājums.

   6.1. Skapja naudiņu, kā apmaksas veidu abonenta iegādei var veikt TIKAI tie lietotāji, kuriem ir ieslēgta automātiskā abonēšanas maksas atjaunošana.

   6.2. Lai pagarināt abonēšanu ar SN profilā iestatījumos jāieslēdz divas funkcijas : Automātiskā abonēšanas maksa un Izmantot SN abonenta apmaksai, neveiksmīga bankas kartes maksājuma gadījumā.


Droši pirkumi


Kas ir drošais pirkums

1. Drošais pirkums ir maksas pakalpojums, ar kura starpniecību pircēja samaksāto naudas summu par preci apdrošina portāls AtverSkapi.lv, un kurus iespējams saņemt atpakaļ, ja darījums starp pircēju un tirgotāju izrādījies neveiksmīgs (skat. sadaļā “Naudas atgriešana”).

2. Drošais pirkums nav obligāts pakalpojums un var tikt izmantots pēc pircēja vēlēšanās. Šis pakalpojums attiecas vienīgi uz darījumiem, ko piedāvā atsevišķi pārdevēji. Drošais pirkums pieejams tikai pircējiem un pārdevējiem, kas ir Latvijas, Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāji.

3. Droša pārdevēja statusu var atslēgt ar administrācijas palīdzību, rakstot uz pasts@atverskapi.lv

4. AtverSkapi.lv, nodrošinot pakalpojumu Drošais pirkums, sadarbojas ar Igaunijas licenzēto elektronisko maksājumu sniegšanas pakalpojumu uzņēmumu MakeCommerce (turpmāk – MakeCommerce), lai nodrošinātu drošu maksājumu apstrādi un informācijas glabāšanu par pircēja un pārdevēja kredītiestādes kartes izmantošanu, tāpat arī ar starptautisko pasta un loģistikas uzņēmumu Omniva (turpmāk – Omniva), lai nodrošinātu operatīvu preces piegādi pircējam Latvijas teritorijā.


Kā veidojas pakalpojuma cena

4. Izmantojot pakalpojumu Drošais pirkums, papildus preces cenai, MakeCommerce komisijas maksai par līdzekļu pārskaitījumu un Omniva komisijas maksai par piegādi, no pircēja tiek ieturēta AtverSKapi.lv komisijas maksa par darījuma apdrošināšanu. Par komisijas maksu kopējo summu pircējs tiek informēts pirms pasūtījuma noformēšanas.

5. AtverSkapi.lv komisijas maksa par darījuma apdrošināšanu ir atkarīga no preces pirkuma cenas un veido 10% no preces cenas. Ja preces cena ir zem 5 eiro, tad AtverSkapi.lv minimālā komisijas maksa par darījuma apdrošināšanu veido 0,5 eir.

6. MakeCommerce komisijas maksu veido:

   6.1. 1,5% no kopējās maksājuma summas par internetbankas izmantošanu apmaksai (minimālā komisijas maksa par darījumu ir 0,15 euro);

   6.2. 1,8% no kopējās maksājuma summas par maksājumu, izmantojot VISA vai Mastercard norēķinu karti (minimālā komisijas maksa par darījumu ir 0,15 euro).

7. Omniva maksa par piegādi (sūtījuma izmēri S, M, L) ir 2,30 eiro.

   Piemērs: Ja preces vērtība ir 10 eiro, tad visas komisijas maksas kopumā ir 1 eiro (10% no preces cenas, AtverSkapi.lv apdrošināšana) + 0,20 eiro (1,5% par MakeCommerce maksājuma apstrādi) + piegāde, izmantojot Omniva tīklu = kopā preces summa un visas komisijas ir (10 + 1 + 2,3) = 13.30 eiro + maksājuma apstrādes komisija 0,20 Eur (13.30 x 1.5%=0.20) = 13.50 eiro.

8. Pakalpojuma un komisiju cenas interneta vietnē AtverSkapi.lv var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma (izmaiņas neattiecas uz jau veiktajiem un apmaksātiem pasūtījumiem).

9. Visas cenas norādītas eiro, ieskaitot nodokļus.


Kā tas darbojas

10. Iegādāties preci ar pakalpojuma Drošais pirkuma palīdzību iespējams, izmantojot pogu “Pirkt”, kas izvietota pārdevēja sludinājumā.

11. Pēc tam pircējs ievada savus datus, lai noformētu pirkumu:

   11.1. Vārds, piegādes pakomāts un tālruņa numurs nepieciešami, lai nogādātu preci norādītajā Omniva piegādes adresē;

   11.2. Bankas konta un kartes dati nepieciešami, lai MakeCommerce portāla AtverSkapi.lv uzdevumā varētu pārskaitīt naudu tirgotājam pēc pirkuma veikšanas, kā arī gadījumos, kad neveiksmīga pirkuma gadījumā nepieciešams atgriezt naudu pircējam (sīkāk skat. sadaļā “Naudas atgriešana”).

12.Pārdevējs un pircējs uzņemas pilnu atbildību par sniegtās informācijas patiesumu un darījuma ietvaros izmantotajiem maksājumu datiem.

13. Pircējs ir tiesīgs izmantot pakalpojumu Drošais pirkums, maksājot tikai un vienīgi no sava norēķinu konta un/vai ar savu kredītkarti vai debetkarti.

14. Pārdevējs kā izmaksas kontu var norādīt tikai sev piederošu IBAN kontu, ko būs nepieciešams verificēt. Verifikācija notiek, veicot pārskaitījumu 0.01 EUR apmērā.

15. Ja lietotājs nav sasniedzis 13 gadu vecumu, pakalpojumu Drošais pirkums ļauts izmantot vienīgi vecāka klātbūtnē, vai izmantojot vecāka kontu.

16. Pakalpojuma Drošais pirkums ietvaros pircējam vispirms jāapmaksā preces cena un visas komisijas maksas, izmantojot kādu no portālā piedāvātajiem apmaksas veidiem (kredītkarte, debetkarte vai internetbanka).

17. Pircēja iemaksātā summa (preces cena, AtverSkapi.lv komisijas maksa par darījuma apdrošināšanu, komisijas maksa par pārskaitījuma veikšanu MakeCommerce un Omniva maksa par piegādi) līdz pirkuma veiksmīgai pabeigšanai glabājas pie MakeCommerce.

18. Pircējs pēc maksājuma veikšanas sagaida pārdevēja apstiprinājumu, ka prece tiks izsūtīta pircējam, ko pircējs saņem ne vēlāk kā 48 stundu laikā no maksājuma veikšanas.

19. Ja pārdevējs atsaka pieprasījumu, darījums tiek anulēts, bet iemaksātie līdzekļi (preces cena, komisijas maksa par darījuma apdrošināšanu un Omniva komisija) atgriezti pircējam (sīkāk skat. sadaļā “Naudas atgriešana”).

20. Apstiprinot darījumu, pārdevējs saņem (SMS) Omniva ģenerēto sūtījuma numuru, ko nepieciešams ievadīt pakomātā preces nosūtīšanai. Pircēja personas dati tādējādi ir aizsargāti un nav zināmi tirgotājam.

21. Pārdevēja rīcībā ir divas kalendārās dienas (48 stundas), lai nosūtītu preci, izmantojot Omniva tīkla pakomātu.

22. Tiklīdz prece piegādāta norādītajā pakomātā, pircējs saņem Omniva paziņojumu (SMS un e-pasts) – kodu, kuru nepieciešams ievadīt pakomātā preces saņemšanai.

23. Darījums tiek uzskatīts par pabeigtu, ja 48 stundu laikā no pakomāta atvēršanas un preces saņemšanas pircējs savā AtverSkapi.lv profilā neizsaka vēlmi atgriezt preci tirgotājam, atsaucoties uz AtverSkapi.lv norādītajiem preces atgriešanas iemesliem.

24. Tiklīdz darījums ir pabeigts un pircējam nav pretenziju, MakeCommerce portālā AtverSkapi.lv uzdevumā pārskaita ieturēto preces cenu pārdevēja kontā.

Ja pircējs nevēlas izmantot pakalpojumu Drošais pirkums, tad pircējs pērk preci tieši no pārdevēja, abiem uzņemoties pilnu atbildību par preces nosūtīšanu, saņemšanu, nepieciešamo transakciju veikšanu, preces atgriešanu utml. Šajā gadījumā AtverSkapi.lv ir starpnieka loma, kas nenes atbildību par darījumu, kā arī nav tiesīgs iejaukties darījuma līdzēju turpmākajā komunikācijā.


Preces atgriešanas gadījumi un kārtība

25. Izmantojot pakalpojumu Drošais pirkums, pircējs no AtverSkapi.lv saņem apdrošināšanu, kas pie zināmiem nosacījumiem viņam ļauj pieprasīt atpakaļ samaksāto naudu par preci un attiecīgi atgriezt pārdevējam preci. Pircējs var pieteikt preces un preces cenas atgriešanu tikai saskaņā ar AtverSKapi.lv norādītajiem iemesliem.

26. Pircējs ir tiesīgs pieteikt preces un preces cenas atgriešanu 48 stundu laikā pēc pakomāta atvēršanas un preces saņemšanas. Pēc norādītā termiņa (48 stundas) beigām darījums tiek uzskatīts par veiksmīgi pabeigtu, līdzekļi pārskaitīti pārdevējam.

27. Lai atgrieztu preci un saņemtu preces cenu atpakaļ, pircējam profila iestatījumos jāatver sadaļa “Drošais pirkums”, jāizvēlas “Atgriezt preci” un jānorāda kāds no norādītajiem atgriešanas iemesliem:

  27.1 Prece neatbilst fotoattēlam;

  27.2 Prece neatbilst norādītajam izmēram;

  27.3 Prece neatbilst sludinājumā norādītajai kvalitātei / stāvoklim;

  27.4 Prece neatbilst norādītajai krāsai;

  27.5 Prece neatbilst norādītajam zīmolam;

  27.6 Prece ar defektiem.

28. Prece pārdevējam jāatgriež tādā stāvoklī, kādā pircējs to ir saņēmis.

29. Pēc preces atgriešanas noformēšanas pircējs saņem Omniva ģenerētu sūtījuma numuru (SMS), kuru nepieciešams ievadīt pakomātā preces nosūtīšanai. Pircējam ir tiesības ievietot preci pakomātā ne vēlāk kā 48 stundu laikā no preces atgriešanas pieteikšanas AtverSkapi.lv sadaļā “Drošais pirkums”.

30. Ja pārdevējs, saņemot atpakaļ preci, 48 stundu laikā no preces saņemšanas pakomātā nepaziņo administrācijai par preces defektiem un /vai bojājumiem, pircējam tiek atgriezta preces cena (sīkāk skat. sadaļā “Naudas atgriešana”). Paziņot par preces defektiem var sadaļa “Drošais pirkums” , “Apstiprināti pieteikumi”

31. AtverSkapi.lv apdrošināšanas gadījums neiestājas, ja pircēja iegādātā prece viņam nepatīk, neatbilst viņa gaumei vai pastāv cits iemesls, kas nav norādīts AtverSkapi.lv atgriešanas iemeslu sarakstā. Šajā gadījumā pircējs ir tiesīgs personīgi sazināties ar pārdevēju un vienoties par preces atgriešanu. Pārdevējam ir tiesības lemt par preces atgriešanu un AtverSkapi.lv neietekmē šī lēmuma pieņemšanu.

32. AtverSkapi.lv neuzņemas atbildību par darījumiem starp pircēju un pārdevēju, kas notiek ārpus pakalpojuma Drošais pirkums ietvariem.


Naudas līdzekļu atgriešanas kārtība un termiņi

33. Ja pārdevējs noraidījis darījumu un nav apstiprinājis preces pārdošanu pircējam, AtverSkapi.lv atgriež samaksāto preces cenu, AtverSkapi.lv apdrošināšanas maksu – 10% no preces cenas (vai 0,5 eir, ja preces cena bija zem 5 eiro) un Omniva maksu – 2,30 eiro.

* MakeCommerce komisijas maksa (1,5% / 1,8 % no kopējās maksājuma summas par maksājuma veikšanu) netiek atgriezta pircējam, jo sedz apmaksas sistēmas izdevumus.

34. Ja pārdevējs kaut kādu iemeslu dēļ nav izsūtījis preci, AtverSkapi.lv pircējam atgriež*: samaksāto preces cenu, AtverSkapi.lv apdrošināšanas maksu – 10% no preces cenas (vai 0,5 eir, ja preces cena bija zem 5 eiro), Omniva maksu – 2,30 eiro.

* MakeCommerce komisijas maksa (1,5% / 1,8 % no kopējās maksājuma summas par maksājuma veikšanu) netiek atgriezta pircējam, jo sedz apmaksas sistēmas izdevumus.

35. Ja prece nozaudēta piegādes laikā, AtverSkapi.lv pircējam atgriež* samaksāto preces cenu, AtverSkapi.lv apdrošināšanas maksu – 10% no preces cenas (vai 0,5 eir, ja preces cena bija zem 5 eiro), Omniva maksu – 2,30 eiro.

* MakeCommerce komisijas maksa (1,5% / 1,8 % no kopējās maksājuma summas par maksājuma veikšanu) netiek atgriezta pircējam, jo sedz apmaksas sistēmas izdevumus.

36. Ja prece atgriezta pārdevējam, pamatojoties uz kādu no preces atgriešanas iemesliem, kas norādīti AtverSkapi.lv sarakstā, pircējam atgriež* samaksāto preces cenu.

* Pircējam netiek atgriezta MakeCommerce komisijas maksa (1,5% / 1,8 % no kopējās maksājuma summas par maksājuma veikšanu), AtverSkapi.lv apdrošināšanas maksu – 10% no preces cenas (vai 0,5 eir, ja preces cena bija zem 5 eiro), kā arī Omniva piegādes maksa – 2,30 eiro.

37. Ja prece nozaudēta, atgriežot to pārdevējam, AtverSkapi.lv pircējam un pārdevējam atgriež* preces cenu.

* Pircējam netiek atgriezta AtverSkapi.lv apdrošināšanas maksa – 10% no preces cenas (vai 0,5 eir, ja preces cena bija zem 5 eiro), MakeCommerce komisijas maksa (1,5% / 1,8 % no kopējās maksājuma summas par maksājuma veikšanu), kā arī Omniva piegādes maksa – 2,30 eiro.

38. Ja pircējs vai pārdevējs septiņu kalendāro dienu laikā kāda iemesla dēļ nav izņēmis preci no pakomāta un tā atgriežas pie pakalpojuma sniedzēja Omniva, AtverSkapi.lv atgriež* Pircējam tikai preces cenu.

* Pircējam netiek atgriezta AtverSkapi.lv apdrošināšanas maksa – 10% no preces cenas (vai 0,5 eir, ja preces cena bija zem 5 eiro), MakeCommerce komisijas maksa (1,5% / 1,8 % no kopējās maksājuma summas par maksājuma veikšanu), kā arī Omniva piegādes maksa – 2,30 eiro.

39. AtverSkapi.lv atgriež naudas līdzekļus par preci uz to bankas norēķinu kontu vai karti, kuru pircējs izmantojis, veicot pirkumu.

40. Naudas līdzekļu atgriešanas termiņš ir atkarīgs no apmaksas veida, kādu pircējs izmantojis pirkuma veikšanai:

  40.1 Internetbanka – divu darbadienu laikā no naudas atgriešanas pieprasījuma;

  40.2 Visa/Mastercard – rikojums tiek iesniegts kartes izdevējbankai ne vēlāk kā nākamajā darbadienā no naudas atgriešanas pieprasījuma. Naudas atgriešanas laiks atkarīgs no kartes izdevējbankas un var aizņemt līdz 5 darbdienām

41. Pārdevējam preces cena tiek pārskaitīta vienas darbadienas laikā, kad darījums ir pabeigts.


Preces veidi “Drošais pirkums” ietvaros

42. AtverSkapi.lv pārdevējam ir tiesības pārdot preces, kas atbilst vietnes AtverSkapi.lv kategorijām, apakškategorijām, lietotāja statusam un šo noteikumu.

43. Pārdevējs, piedaloties pakalpojumā Drošais pirkums, piekrīt portāla AtverSkapi.lv noteikumiem un ir informēts, ka šajā platformā ir aizliegts pārdot:

  43.1 medikamentus saturošas preces, uztura bagātinātājus u.tml.;

  43.2 preces, kurām pielāgots akcīzes nodoklis;

  43.3 smēķēšanas ierīces un to komponentus;

  43.4 šaujamieročus, aukstos ieročus, kā arī jebkura cita veida ieročus;

  43.5 apavus (šīs preces attiecas uz augsta līmeņa atgriešanas riska grupu un to nevar izmantot pakalpojuma ietvaros);

  43.6 trauslas preces*;

  43.7 preces, kas neatbilst un/vai aizliegtas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

  43.8 preces, kurām ir dāvinājuma statuss.

  43.9 preces, kas pārsniedz Omniva pakomātu L izmēru.

* Trauslu preču sūtījumiem izmantojams Omniva papildu pakalpojums “Trausls”, kas nav iekļauts pakalpojuma Drošais pirkums klāstā.

44. Pakalpojuma Drošais pirkums ietvaros pārdevējam ir tiesības pārdot preces, kas nav oriģināli, tikai tajos gadījumos, ja sludinājuma aprakstā norādīts preces statuss “Replika”.


Preces iesaiņojums un izmēri

45. Iesaiņojums pasargā sūtījuma saturu no visiem iespējamajiem bojājumiem, kādi var rasties transportēšanas laikā, un garantē drošu sūtījuma piegādi adresātam.

46. Sūtījuma izmēri nedrīkst pārsniegt norādītos maksimālos izmērus (S, M, L). Sūtījuma maksimālais izmērs 39 cm x 38 cm x 64 cm. Sūtījumam jābūt viegli ievietojamam pakomātā, nepielietojot fizisku spēku. Sūtījuma svars nedrīkst pārsniegt maksimālo svaru 30kg.

47. Iesaiņojumam (kārba, kartons vai aploksne) jābūt jaunam un pirms tam nelietotam. Nav ieteicams izmantot plēvi vai maisiņus.

48. Iesaiņojumam jābūt aizvērtam un pārlīmētam ar lipīgo lentu.

49. AtverSkapi.lv neuzņemas atbildību, ja transportēšanas laikā prece tikusi bojāta nekvalitatīva iesaiņojuma dēļ.

50. Detalizēta informācija par preces iesaiņojumu atrodama šeit


Strīdi un to risināšana, ierobežojumi

51. Preces atgriešanas rezultātā radušos konfliktsituāciju gadījumā pircējs un/vai pārdevējs var sazināties ar AtverSkapi.lv administrāciju konflikta risināšanai.

52. Ja atgriešanas rezultātā pārdevējs saņēmis preci ar pircēja radītiem defektiem, AtverSkapi.lv izmeklē konkrēto darījumu un pieņem lēmumu par strīda noregulēšanu.

53. Strīda risināšanas laikā naudas līdzekļi atrodas MakeCommerce pārziņā un tiek atgriezti vienai vai otrai strīda pusei pēc AtverSkapi.lv gala lēmuma pieņemšanas.

54. Strīda risināšanas ietvaros AtverSkapi.lv var pieprasīt no pircēja un/vai pārdevēja pierādījumus fotogrāfijas formātā (PIRMS un PĒC tās saņemšanas), kurās redzami defekti.

55. Gadījumos, kad informācija tiek slēpta vai viltota, vai rodas pamatotas aizdomas par pārdevēja vai pircēja krāpšanu vai tās mēģinājumu, AtverSkapi.lv administrācija var ierobežot gan pircēja, gan pārdevēja piekļuvi pakalpojumam Drošais pirkums, kā arī portāla AtverSkapi.lv lietošanai.

56. Pārdevējs vai pircējs var zaudēt tiesības izmantot pakalpojumu “Drošais pirkums”, ja pārdevējam mēneša laikā tiek atgrieztas vairāk par trim precēm, bet pircējs divas reizes atgriež preces pārdevējam ar defektiem.


Datu apstrāde

57. “Drošais pirkums” ietvaros Atverskapi.lv manuāli un/vai elektroniski apstrādā (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu trešajām personām MakeCommerce un Omniva), pārraidīšanu, bloķēšanu vai dzēšanu) no darījuma pusēm saņemtus datus, ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no sniegtā pakalpojuma “Drošais pirkums”. Datu apstrādes mērķis un nolūks: darījuma nodrošināšana ar pakalpojumu “Drošais pirkums”, maksājuma apstiprināšana un veikšana, savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, biznesa plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde.

58. Atverskapi.lv ievēro pircēja un pārdevēja norādījumus, lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi.

59. Personas dati tiks glabāti elektroniskā formā darījuma īstenošanas laikā, kā arī piemērojamajos normatīvajos aktos noteiktajā noilguma termiņā, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi. Atverskapi.lv var nodot pircēja un pārdevēja personas datus piesaistītajiem apstrādātājiem, kuri sniedz grāmatvedības, juridiskos, IT vai cita līdzīga veida pakalpojumus.

60. Piekrītot izmantot pakalpojumu “Drošais pirkums”, pircējs un pārdevējs piekrīt datu apstrādei, atjaunošanai un uzglabāšanai, identifikācijai, utml. Pircējs, kurš šī Līguma ietvaros ir patērētājs, ir tiesīgs pieprasīt Atverskapi.lv bez maksas izsniegt tā rīcībā esošo informāciju par pircēja personas datiem, ir tiesīgs pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs atsaukt savu iepriekš izsniegto piekrišanu personas datu apstrādei.


Fotoattēli sludinājumos


1. Pirmajam attēlam ir jārāda tikai sludinājuma tekstā minētais elements.

2. Pirmajam attēlam ir jārāda reāls produkts. Attēlus nedrīkst ņemt no tiešsaistes resursiem, veikaliem utt. (neattiecas uz juridiskām personām, kuras ir reģistrējušās kā veikals.)

3. „Pašbildes” var izmantot kā papildu vizuālo materiālu.

4. Sludinājuma galvenē ir aizliegts izmantot kolāžu.

5. Sludinājuma pirmajā attēlā produktam jābūt skaidri redzamam un novietotam uz neitrāla fona.

6. Vietnē nedrīkst ievietot fotoattēlus no citas vietnes vai ar uzņēmuma logotipu.

7. Nav atļauts izvietot ekrānuzņēmumus.

8. Nav atļauts izmantot fotoattēlus ar kontaktinformāciju un adresēm.

9. Pirmajā sludinājuma attēlā nav atļauts izvietot fotoattēlu ar uzrakstiem, tekstu, uzlīmēm, pasvītrojumiem, filtriem utt.

10. Nav atļauts izmantot nekvalitatīvus attēlus (neskaidrs, izplūdis attēls).

11. Sludinājumu attēlos var būt vairāki pārdošanas objekti, ja tos ievieto kategorijās - bērnu komplekti, apģērbu komplekti, rotaslietas.

12. Uz auguma bildes var izmantot tikai kā papildu vizuālo materiālu.

13. Atverskapi.lv ir tiesības noņemt sludinājumu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja šie noteikumi tiek pārkāpti.


Sludinājumu noņemšana, ko veic vietnes administrācija


1. Atverskapi.lv ir tiesības noņemt sludinājumu bez iepriekšēja brīdinājuma un bez zaudējumu atlīdzināšanas, ja:

   1.1 sludinājums ir ievietots nepareizā kategorijā un/ vai sludinājums vietnē dublējas vienu vai vairākas reizes;

   1.2 sludinājumi saistīti ar komercdarbību, neiegūstot veikala profilu, proti, neiegādājoties Abonementu II;

   1.3 sludinājumā piedāvātais produkts tiek īrēts;

   1.4 sludinājumā piedāvātās preces ir saburzītas, mitras, netīras vai kā citādi vizuāli neestētiskas;

   1.5 sludinājuma virsraksts ir izcelts ar vispārpieņemtiem saukļiem, kas neatspoguļo pārdošanas priekšmetu, piemēram, „Veicināšana, pārdošana, pērciet 2, maksājiet par 1, apskatiet!” utt.;

   1.6 sludinājuma aprakstā vai nosaukumā ir pareizrakstības kļūdas;

   1.7 sludinājumā nav norādīta svarīga informācija, piemēram, defekti, izstrādājuma stāvoklis, citas krāsas utt.;

   1.8 sludinājumā ir iekļautas vairākas preces pārdošanai, ziedošanai vai apmaiņai (neattiecas uz kategorijām Komplekti bērniem, Apģērbu komplekti, Rotaslietas);

   1.9 sludinājumi ar nepietiekamu vai nepilnīgu informāciju;

   1.10 sludinājumā ir nesaskaņota reklāma (saites, logotipi, ielūgumi);

   1.11 komplektu sludinājumos katrs objekts nav atdalīts atsevišķi un/vai ir slikti attēlots (neattiecas uz kategoriju Bērnu komplekti);

   1.12 sludinājumā tiek piedāvāts pakalpojums;

   1.13 sludinājums ietver profesionālu un selektīvu kosmētikas tirdzniecību vai citas preces, kas atļautas tikai specializētās mazumtirdzniecības vietās vai mazumtirdzniecības vietu stendos, sniedzot atbilstošus padomus par lietošanu;

   1.14 sludinājums ietver zāles un/vai pārtikas piedevas;

   1.15 sludinājumi neatbilst nevienai vietnes kategorijai un apakškategorijai;

   1.16 Atverskapi.lv neatlīdzina zaudējumus, kas radušies, noņemot sludinājumus, foruma ierakstus vai Atverskapi.lv lietotāja profilu šo noteikumu pārkāpšanas dēļ;

   1.17 Atverskapi.lv lietotājiem ir aizliegts automatizēt citu Atverskapi.lv lietotāja profila datu apkopošanu un apstrādi utml.


Lietotāju reitings un atsauksmju ievietošana


1. Atsauksme jāatstāj tikai pēc patiešām veikta darījuma.

2. Negatīvā atsauksmē obligāti jāiekļauj konkrētas situācijas skaidrojums.

3. Atsauksmes nav paredzētas ziņojumiem, atbildēm, paskaidrojumiem, kas adresēti konkrētai personai, un nav paredzēti privātām vēstulēm.

4. Vietne patur tiesības dzēst negatīvas atsauksmes, ja atsauksmes autors nespēj apliecināt tās atbilstību patiesībai.

5. Tiek dzēstas atsauksmes, kas:

   5.1 ievietotas, atsaucoties uz Atverskapi.lv lietotāja nereaģēšanu uz vēstulēm vai produkta nepārdošanu. Atverskapi.lv lietotājiem nav pienākuma atbildēt uz visām vēstulēm, un viņiem nav pienākuma pārdot preces ikvienam pircējam;

   5.2 ietver lietotāja datus, ar kuriem viņš nav publiski dalījies un nav devis piekrišanu to publicēšanai;

   5.3 ievietotas, atsaucoties uz lietotāja AtverSkapi.lv saziņas veidu.

6. Par vienu un to pašu personu katrs lietotājs var atstāt atsauksmi reizi divās nedēļās.

7. Pozitīvās atsauksmes netiek izdzēstas, ja izvietošanas laikā tiek ievēroti visi nosacījumi.

8. Ja konflikta gadījumā lietotāji nevienojas un uzstāj uz atsauksmju noņemšanu, administrācija ir tiesīga noņemt abu pušu atsauksmes, lai izbeigtu konfliktu.

9. Ja lietotājs nepamatoti atstāj negatīvas atsauksmes, piesārņo vietni un ar nodomu apvaino vai nomelno citu lietotāju, administrācijai ir tiesības, tostarp bez iepriekšēja paziņojuma, ierobežot vai atsaukt lietotāja piekļuvi vietnei.


Foruma izmantošana


1. Forumā Atverskapi.lv ir aizliegts veikt šādas darbības:

   1.1 izvietot nesaskaņotu reklāmu; ielūgumus un provokācijas, kas aizskar personas godu vai cieņu, aicina uz vardarbību, rasu naidu vai jebkādu pretlikumīgu rīcību;

   1.2 dublēt vienas tēmas saturu;

   1.3 izvietot cita lietotāja reklāmas (pašreklāma, ielūgumi utt.) un apmaksātās tēmas;

   1.4 apspriest savu tēmu forumā vairāk nekā trīs reizes dienā, jo līdz ar to citas tēmas atstāj sadaļu „Jaunākie forumā”;

   1.5 necienīt un apstrīdēt Atverskapi.lv moderatoru un administratoru rīcību;

   1.6 publiski pieprasīt noņemt lietotājus, sludinājumus, pārskatus, diskusijas;

   1.7 jautāt / atbildēt / konsultēt par iespējām veikt nelikumīgas darbības (piemēram, nelegālu materiālu lejupielāde, izplatīšana);

   1.8 izvietot pašreklāmu nepiemērotās tēmās; tam paredzētas maksas tēmas;

   1.9 tēmas nosaukumā iezīmēt atsevišķus vārdus ar lielajiem burtiem (izņemot vispārpieņemtos saīsinājumus un uzņēmumu nosaukumus);

   1.10 virsrakstā izmantot vairāk nekā divas „rotājuma” rakstzīmes (piemēram,% @ # ^ & *!?);

   1.11 norādīt cita lietotāja personas datus (personas kods, bankas konts un tālruņa numurs).

2. Foruma sadaļa „Pērk” paredzēta tikai sludinājumiem par pirkšanu, izmaiņu gadījumā informācija jāievieto maksas sadaļā „Pārdod”.

3. Atverskapi.lv lietotājiem ir tiesības dalīties ar viedokļiem forumā, ievērojot Atverskapi.lv noteikumus. Lietotāja viedoklis var atšķirties no administrācijas viedokļa.

4. Atverskapi.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par forumā ievietoto informāciju. Atverskapi.lv neatbild par informāciju, ko forumā ievietojis Atverskapi.lv lietotājs.

5. Atverskapi.lv lietotāja dzēšana no vietnes neietekmē forumā publicētos paziņojumus.

6. Atverskapi.lv ir tiesības pēc saviem ieskatiem noņemt vai cenzēt diskusijas, foruma tēmas.

7. Foruma sadaļa „Pārdod” ir paredzēta tikai sludinājumiem, kas neatbilst vietnes sludinājumu kategorijām.


Pakalpojuma „Kolekcijas” izmantošana


1. „Kolekcija” ir īpaši vietnes AtverSkapi izveidota grupa. Kolekcijas var iedalīt atbilstoši tēmām („Jaungada kolekcija”), cenām („Lietas līdz 10 EUR”) un dzimumiem (bērnu, sieviešu vai vīriešu kolekcija). Kolekcijā ir apkopoti labākie sludinājumi, kas atbilst vietnes apstiprinātajiem noteikumiem.

2. Lai iekļūtu kolekcijā, jāievēro šādi noteikumi:

   2.1 kvalitatīvi preču fotoattēli;

   2.2 nedrīkst pievienot fotoattēlus no interneta un tos nedrīkst apstrādāt ar filtriem (neattiecas uz juridiskām personām ar Veikala profilu);

   2.3 pilnīgs un detalizēts preču apraksts;

   2.4 verificēts profils vai vismaz viena atsauksme;

   2.5 pēc pievienošanas kolekcijai ir aizliegts mainīt sludinājuma galveno fotoattēlu (tas neietver apraksta, preču cenas un citu fotoattēlu labošanu).

3. Ja sludinājums ir modificēts un/vai neatbilst kolekcijas noteikumiem, AtverSkapi ir tiesības dzēst sludinājumu/nepievienot kolekcijai bez brīdinājuma.

4. Kolekciju veido paziņojumi, kurus izvēlējusies vietne, un apstiprināti pieteikumi, kurus iesnieguši lietotāji.

5. Sludinājumi kolekcijai tiek pievienoti iesniegšanas secībā, tomēr AtverSkapi patur tiesības mainīt sludinājumu izvietojumu kolekcijā.

6. Administrācija savu iespēju robežās pieteikumus izskata vienas darba dienas laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Sludinājumu secību kolekcijā izvēlas vietnes administrācija. Ja paziņojums neatbilst kolekcijas tēmai, administrācijai ir tiesības pieteikumu noraidīt.

7. Lietotājs nevar iekļūt sadaļā „AtverSkapi izvēle”. To maina un pēc saviem ieskatiem izvēlas administrācija.

8. Piesakoties, no „Mans maciņš” lietotāja tiks atskaitīti 0,55 EUR. Ja sludinājums atbilst visiem noteikumiem, tas tiek nosūtīts kolekcijai. Ja sludinājums neatbilst noteikumiem, tad lietotājam tiks atmaksāti atskaitītie 0,55 EUR.

9. Sludinājums kolekcijā var atrasties vismaz divas nedēļas. Pēc divām nedēļām administrācijai ir tiesības izņemt sludinājumu no kolekcijas.


Krāpšana


1. Ja lietotājs tiek apkrāpts un ir cietis no citu krāpšanas, viņam ir pienākums, nekavējoties informēt administrāciju.

2. visu nepieciešamo informāciju par lietotāju, kurš izdarījis krāpšanu, vietne sniedz tikai policijai pēc tam, kad cietušais ir uzrakstījis oficiālu iesniegumu vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3. vietnes administrācija neatlīdzina krāpšanas dēļ radušos zaudējumus.

4. visi identificētie krāpnieki tiek bloķēti, un viņiem nav piekļuves vietnei.


Sīkdatnes


1. Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu datoru vai mobilo iekārtu vietnes apmeklēšanās laikā un ko vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni, proti, sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni.

2. Katram lietotājam tiek piesaistīta anonīma sīkdatne, ar kuras palīdzību nav iespējams noteikt lietotāja personību, bet tas palīdz noteikt kvantitatīvu statistiku par vietnes lietošanu – kādu saturu cilvēks patērē, kādi ir ierīču, ar kurām tiek lietota vietne, tehniskie dati, kā arī sociāldemogrāfiskos datus, lai redakcija labāk izprastu vietnes lietotāju intereses un uzlabotu lietotāju ērtības.

3. Vietnē uzkrātie dati var būt pieejami AS DELFI grupas struktūrvienībām, arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem, valsts iestādēm un citiem veidojumiem, kas pilda tiem normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, pilnvarotiem revidentiem, juridiskajiem un finanšu konsultantiem utml. Lai apkopotu informāciju, piemēram, par sīkdatnēm, tiek izmantoti tādu partneru kā Gemius, Google Analytics, Chartbeat, Cxence izveidoto programmu veidotās sīkdatnes, kā arī iekšējo datu savākšanas rīku.

4. Vietne izmanto sīkdatnes, lai vietne atcerētos vai lietotājs jau piekritis tam, ka mēs šajā vietnē izmantojam sīkdatnes, kā arī lai vietne sniegtu saviem lietotājiem personīgāku pieredzi vietnes lietošanā – reklāmu atbilstoši interesēm, vienreiz uzstādītu iestatījumu saglabāšanu u.c. Turklāt sīkdatņu apkopošana un apstrāde mums palīdz saprast, kā tiek lietots vietnes saturs, lai to pielāgotu lietotāju vajadzībām un attiecīgi padarītu to vēl interesantāku.

5. Pēc vēlēšanās varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Lietotājs var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir tā datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā lietotājam manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad tiks apmeklēta vietne, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas var nedarbosies vai darboties daļēji.


Datu dzēšana


1. Apmeklējot vietni, lietotājs piekrīt, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Tāpat lietotājam ir tiesības lūgt AS DELFI dzēst savus personas datus, iesniedzot oficiālu iesniegumu pa pastu AS DELFI (Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004) vai uz e-pastu: privatums@delfi.lv.

2. Lai dokumentam būtu juridisks spēks, saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likuma 4.panta pirmo daļu tajā iekļauj dokumenta autora nosaukumu, dokumenta datumu un parakstu. Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 3.panta pirmo daļu prasība pēc dokumenta rakstveida formas attiecībā uz elektronisko dokumentu ir izpildīta, ja elektroniskajam dokumentam ir elektroniskais paraksts un elektroniskais dokuments atbilst citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

3. Ja jums ir kādi jautājumi vai ierosinājumi saistībā ar to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, lūdzam sazināties ar mums e-pastā – privatums@delfi.lv.


Personas datu apstrāde


1. Atverskapi.lv lietotājs piekrīt, ka viņa personas dati, ieskaitot reģistrētu e-pasta adresi, tiek glabāti Atverskapi.lv servera datubāzē un tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

2. AtverSkapi pakalpojuma ietvaros saņemtie personas dati – vārds, uzvārds (vai lietotājvārds), e-pasts, mobilā telefona numurs, saites uz sociālajiem profiliem, lietotāja pievienotais fotoattēls – tiek izmantoti tikai un vienīgi normatīvo aktu ietvaros ar mērķi: savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana, efektīvu AtverSkapi pārvaldības procesu nodrošināšana, uzņēmējdarbības plānošana un analīze, pretenziju un/vai pieteikumu izskatīšana un apstrāde, jaunumu izsūtīšana, kā arī līgumu noslēgšana, rēķinu sagatavošana un izsūtīšana, ciktāl tas ir nepieciešams un izriet no sadarbības modeļa ar lietotāju.

3. AtverSkapi lieto nepieciešamos tehniskos līdzekļus un veic organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu datus un novērstu to nelikumīgu apstrādi. Lietotāja dati tiks glabāti papīra vai elektroniskā formā, ņemot vērā mūsu sadarbības ilgumu un piemērojamo normatīvajos aktos noteikto noilguma termiņu, kura ietvaros var tikt iesniegtas sūdzības, celtas prasības un ierosināti līdzīgi procesi.

4. Vietne, saņemot normatīvo aktu prasībām atbilstošu iesniegumu saistībā ar personas datu apstrādi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā sniedz atbildi. Vajadzības gadījumā Vietne minēto laikposmu var pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu, informējot datu subjektu par kavēšanās iemesliem.

5. Lietotājam ir tiesības atsaukt iepriekš sniegto piekrišanu datu apstrādei, kā arī ir tiesības labot vai dzēst personas datus.